Algemene LedenVergadering bewonersorganisatie HortusEbbinge 20 mei 2021


Locatie: Online (via MS Teams)

Ontvangst vanaf 19:15
De Algemene ledenvergadering zal plaatsvinden van 19:30 tot uiterlijk 21:30

Voorlopige agenda:

 

 1. Opening en welkom

 2. Vaststellen agenda

 3. Notulen ALV van 19-11-19

 4. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken

 5. Vervulling van vacature(s) + kandidaten voorzitter

 6. Jaarverslag 2020 en Verantwoording 2020

 7. Cijfers 400-jaar-UITLEG en Brief eindrapportage

 8. Activiteiten/begroting 2021

 9. Controle kascommissie2020 en benoeming kascommissie voor 2021

 10. Mededelingen en rapportages vanuit commissies en overleggen

 11. Mededelingen gemeente

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

logo website 2.png

Zie onze pagina officiële stukken voor overige stukken.