Algemene LedenVergadering bewonersorganisatie HortusEbbinge 20 november 2019

Locatie: De Molleboon (Nieuwe Ebbingestraat 117)

Tijd: Inloop 19:15 Start 19:30 Einde 22:00

Voorlopige Agenda:

 

 1. Opening en welkom

 2. Vaststellen agenda

 3. Notulen ALV van 22 mei 2019

 4. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken

 5. Vervulling van vacature(s) + kandidaten voorzitter

 6. Bestuursverslag en verantwoording tot 20-11-19, Balans t/m 30-09-19 en V/W 30-09-19

 7. Activiteiten/begroting 2020

 8. Controle 2018 kascommissie en benoeming kascommissie 2020 (boekjaar 2019)

 9. Evaluatie buurthuis en invulling ruimtes activiteiten 2020

 10. Mededelingen en rapportages vanuit commissies en overleggen

 11. Mededelingen gemeente

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

Zie voor overige stukken onze pagina officiële stukken.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren

 • Facebook