Algemene LedenVergadering bewonersorganisatie HortusEbbinge 20 mei 2021

19:30 online

Conceptagenda:

 

  1. Opening en welkom

  2. Vaststellen agenda

  3. Notulen ALV van 19-11-19

  4. Vervulling van vacature(s)

  5. Jaarverslag 2020 en Verantwoording 2020

  6. Cijfers 400-jaar-UITLEG en Brief eindrapportage

  7. Begroting 2021

Zie onze pagina officiële stukken voor overige stukken.

23-11-2020 ALV videopresentatie door Tijmen van Rooijen en Andor Aaldriks

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren

  • Facebook