Aanvragen en vergunningverleningen in

Hortusbuurt en Ebbingekwartier

Wij zijn niet meer bij machte om de vergunningen wekelijks up to date te houden.

Omdat in technische zin niet kan worden vertrouwd op de volledige toelevering van gegevens over vergunningaanvragen en vergunningverleningen via de zogenaamde “omgevingsalert”, gaan wij de lijst van vergunningen en aanvragen niet meer bijhouden.

Wij volgen nu de “uitsterfconstructie”. De algemene wenken laten we staan.

Nog een reden voor deze beëindiging is dat men sinds enige tijd mededelingen over lopende aanvragen en recent afgegeven omgevingsvergunningen makkelijk zelf kan opsporen.

 

Dit kan door te klikken op deze kaart, hier kan je zoeken op postcode of plaatsnaam.

 

Een lijst van deze en andere relevante meldingen voor de buurt kun je tevoorschijn halen door op de homepage van www.overheid.nl te klikken op “berichten uit de buurt” en vervolgens je postcode in te vullen en de straal op te geven waarbinnen je geïnformeerd wilt worden, bijvoorbeeld 1000 meter.

Iedere dinsdag worden de bouwplannen gepubliceerd die voor de beoordeling op welstand in behandeling zijn genomen. Meestal gaat die behandeling vooraf aan de indiening van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Je kunt dan dus al iets eerder op de hoogte zijn.

De agenda is te vinden door op de site van de gemeente Groningen  te zoeken op welstandstoetsing.

kad. sectie A, kad. perc. nr. 13499

hoek Bloemsingel/Kolendrift/Fitterij, Ebbingekwartier

Bloemsingel 1

Bloemsingel 19

Bloemstraat 8

Bloemstraat t.h.v. nr. 23

Bloemstraat 26

 Bloemstraat 30-34

Boterdiep 73/2

Boterdiep 65/1

Bloemstraat 8

Boteringesingel 14

Nieuwe Boteringestraat 29 en 31

Nieuwe Boteringestraat 38, 38a, 38b en 38c

Nieuwe Boteringestraat 59a

Nieuwe Boteringestraat 74

Nieuwe Boteringestraat 74a

Nieuwe Ebbingestraat 4a

Nieuwe Ebbingestraat 31

Nieuwe Ebbingestraat 33

Nieuwe Ebbingestraat 44a en 44b

Nieuwe Ebbingestraat 80

Nieuwe Ebbingestraat 84

Nieuwe Ebbingestraat 86

Nieuwe Ebbingestraat 94/1

Nieuwe Ebbingestraat 117

Nieuwe Ebbingestraat 163

Nieuwe Kerkhof 1

Nieuwe Kijk In 't Jatstraat 31

Nieuwe Kijk in 't Jatstr 93a

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 123

Kolendrift 19

Kruissingel 1

Langestraat 10

Grote Leliestraat 2

Grote Leliestraat 38

Grote Leliestraat 51 t/m 113 (oneven) en Grote Rozenstraat 54 t/m 70 (even)

Noorderbinnensingel 112-140B, Grote Kruisstraat 24-26B, Grote Leliestraat 64-64C en 131-139B, Grote Rozenstraat 47-49B en 86-92B

Noorderhaven 64

Grote Rozenstraat 15

Kleine Rozenstraat

Turfsingel 16

Vrydemalaan 2

Werfstraat

Werfstraat 2

Zoutstraat 20b

kad. sectie A, kad. perc. nr. 13499, naast de Bloemsingel 3

Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn:

Oprichten tijdelijke guesthouse (niet commercieel) (ontvangstdatum 16-04-2018, dossiernummer 201871352)

Publicatiedatum: 2018-07-11

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-147465.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Oprichten tijdelijke guesthouse (niet commercieel) (16-04-2018, 201871352)

Publicatiedatum: 2018-05-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-106734.html

Hoek Bloemsingel/Kolendrift/Fitterij, Ebbingekwartier (fase 7, deel 2 kadastraal bekend sectie F nummer 3598)

Verleende omgevingsvergunning:

Oprichten 3 woongebouwen (verzenddatum 06-07-2020, dossiernummer 201975818)

Publicatiedatum 15-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-181123.html

Bloemsingel 1

Sloopmelding:

Slopen de oude dierenverblijven/barakken (ontvangstdatum 11-06-2020, dossiernummer 202073368)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-158245.html


Bloemsingel 19

Ontvangen melding Activiteitenbesluit:

Reden van melding: veranderen van het bedrijf (201770505)

Publicatiedatum: 2017-03-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-40727.html

Bloemstraat 8

Verleende omgevingsvergunning:

Veranderen voorgevel (verzenddatum 02-07-2020, dossiernummer 202073143)

Publicatiedatum 15-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-181063.html

Bloemstraat t.h.v. nr. 23

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vervangen gasleiding (08-02-2017, 201770333)

Publicatiedatum: 2017-03-01

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-32524.html

Bloemstraat 30-34

Aanvraag omgevingsvergunning:

Kappen 1 boom (16-09-2016, 201672523)

Publicatiedatum: 2016-10-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-143543.html

Boterdiep 65/1

Vestigen kapperszaak (ontvangstdatum 14-07-2020, dossiernummer 202074282)

Publicatiedatum 05-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-199430.html

 

Boterdiep 73/2

 

Aanvraag omgevingsvergunning:

Strijdig gebruiken begane grond voor woondoeleinden (ontvangstdatum 08-12-2019, dossiernummer 201975551)

Publicatiedatum 24-12-2-19

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-313580.html

Boteringesingel 14

Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn:

Het verbouwen van het monumentale pand naar 4 woningen (wijziging op eerder verleende vergunning) (ontvangstdatum 20-03-2020, dossiernummer 202071554)

Publicatiedatum 24-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-159647.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Verbouwen monumentale pand naar 4 woningen (wijziging op eerder verleende vergunning) (ontvangstdatum 20-03-2020, dossiernummer 202071554)

Publicatiedatum 01-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-85648.html

Nieuwe Boteringestraat 29 en 31

!Aanvraag omgevingsvergunning:

Transformeren 22 onzelfstandige wooneenheden naar 17 zelfstandige woningen (ontvangstdatum 27-01-2020, dossiernummer 202070401)

Publicatiedatum 12-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-36559.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

In de plaats gekomen van onderstaande aanvraag?

!Aanvraag omgevingsvergunning:

Transformeren 22 onzelfstandige wooneenheden naar 18 zelfstandige woningen (ontvangstdatum 01-11-2019, dossiernummer 201974924)

Publicatiedatum 20-11-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-279704.html

Nieuwe Boteringestraat 38a en 38b en 38c

Verleende omgevingsvergunning:

Veranderen 2 kozijnen en plaatsen 5 dakramen (verzenddatum 01-07-2020, dossiernummer 202073365)

Publicatiedatum 15-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-181197.html

Nieuwe Boteringestraat 59a

 

Aanvraag omgevingsvergunning:

Splitsen bovenwoning ten behoeve 2 zelfstandige woonfuncties (ontvangstdatum 26-06-2019, dossiernummer 201972683)

Publicatiedatum: 2019-07-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-168817.html

Nieuwe Boteringestraat 74

Aanvraag omgevingsvergunning:

Wijzigen voorgevel (08-05-2018, 201871661)

Publicatiedatum: 2018-05-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-106838.html

! Aanvraag omgevingsvergunning:

Wijzigen voorgevel (02-08-2017, 201772083)

Publicatiedatum: 2017-08-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-142557.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Nieuwe Boteringestraat 74a en 74a

Aanvraag omgevingsvergunning:

Herstellen dakgoot (ontvangstdatum 22-03-2019, dossiernummer 201971084)

Publicatiedatum: 2019-04-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-78267.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing bij Nieuwe Boteringestraat 74 (zelfde dossiernummer)

Nieuwe Ebbingestraat 4a

Aanvraag omgevingsvergunning:

Onderhoud schilderwerk woning (gemeentelijk monument) (17-07-2017, 201771899)

Publicatiedatum: 2017-07-26

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-128904.html

Nieuwe Ebbingestraat 31 (Wasserij Aïnda)

Verleende omgevingsvergunning:

Plaatsen onverlichte gevelreclame (verzenddatum 21-07-2020, dossiernummer 202074362)

Publicatiedatum 29-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-195054.html

 

Acceptatie melding Activiteitenbesluit:

Starten activiteiten. Activiteiten: Afdeling 1.2 Melding; Afdeling 2.1 Zorgplicht; 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie; 4.6.1 Lozen van afvalwater (algemeen); 4.7a.2 Reinigen of wassen van textiel; Activiteiten vallend onder WABO (202073629)

Publicatiedatum 15-07-202

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-179934.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vestigen van een wasserette (ontvangstdatum 15-05-2020, dossiernummer 202072770)

Publicatiedatum 27-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-132637.html

Nieuwe Ebbingestraat 33

Aanvraag omgevingsvergunning:

Aanleggen fundering en riolering met sanering vuile grond (19-04-2017, 201771036)

Publicatiedatum: 2017-05-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-86380.html

Nieuwe Ebbingestraat 44 en 44a

!!Verleende omgevingsvergunning:

Wijzigen verleende vergunning ova201172243 (verwijderen dakterras en buitentrap en wijzigen onzelfstandige kamers in zelfstandige woningen) (verzenddatum 13-09-2019, dossiernummer 201972538)

Publicatiedatum 25-09-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-232088.html

!!Aanvraag omgevingsvergunning:

Toevoegen rapporten bij eerder aangevraagde vergunning (ontvangstdatum 03-05-2019, dossiernummer 201971770)

Publicatiedatum: 2019-05-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-119097.html

!!Aanvraag omgevingsvergunning:

Wijziging bestaande omgevingsvergunning (ontvangstdatum 08-11-2018, dossiernummer 201874158)

Publicatiedatum: 2018-11-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-247420.html

!!Verleende omgevingsvergunning:

Wijzigen verleende vergunning (OVA-201172243) (verzenddatum 19-12-2018, dossiernummer 201871740) van rechtswege

Publicatiedatum: 2018-12-27

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-278124.html

NB: is waarschijnlijk in de plaats gekomen voor de hier onderstaande aanvraag

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Aanvraag omgevingsvergunning:

Gewijzigd uitvoeren vergunning OVA-20172243 door 28 zelfstandige te realiseren i.p.v. 28 onzelfstandige wooneenheden en plaatsen zonnepanelen op dak in plaats van een dakterras (10-08-2017, 201772164)

Publicatiedatum: 2017-08-23

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-146215.html

! Sloopmelding:

Slopen dak en achtergevel (22-04-2017, 201771086)

Publicatiedatum: 2017-05-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-76242.html

Nieuwe Ebbingestraat 80

Aanvraag omgevingsvergunning:

Monteren dubbelzijdige lichtbak 80 x 80 cm (22-06-2017, 201771670) (0 kB)
Publicatiedatum:  05-07-2017

Gemeenteblad 2017, 114702 | Beschikkingen | gemeente Groningen

Nieuwe Ebbingestraat 84

Aanvraag omgevingsvergunning:

Aanbrengen gevelreclame (13-03-2017, 201770687)

Publicatiedatum: 2017-03-29

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-49693.html

Nieuwe Ebbingestraat 94/1

Aanvraag omgevingsvergunning:

Plaatsen pv-panelen op dak (10-02-2017, 201770358)

Publicatiedatum: 2017-02-22

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-28441.html

NB: zie ook onder welstandstoetsing

Nieuwe Ebbingestraat 117

Aanvraag omgevingsvergunning:

Wijzigen gevel (ontvangstdatum 28-07-2020, dossiernummer 202074576)

Publicatiedatum 12-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-204355.html

NB: in de plaats gekomen voor onderstaande aanvraag?

Nieuwe Ebbingestraat 117

Aanvraag omgevingsvergunning:

Veranderen gevels (ontvangstdatum 26-06-2020, dossiernummer 202073784)

Publicatiedatum 15-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-180676.html

Voornemen verlenen drank- en horecavergunning

Stichting Molleboon

Publicatiedatum: 2018-01-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-9604.html

Nieuwe Ebbingestraat 163

Aanvraag omgevingsvergunning:

Verlengen termijn voor strijdig gebruik horeca-3 (jeu boule bar) en maatschappelijk met 2,5 jaar vanaf 1 juli 2021 tot 1 januari 2024 (ontvangstdatum 03-07-2020, dossiernummer 202073990)

Publicatiedatum 22-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-186032.html

Nieuwe Kerkhof 1

Voornemen verlenen drank- en horecavergunning:

Stichting Martinikerk Groningen, Nieuwe Kerk

Publicatiedatum: 2018-01-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-5027.html

Nieuwe Kijk In 't Jatstraat 31

Aanvraag omgevingsvergunning:

Uitbreiden van de woning (ontvangsdatum 22-7-2020, dossiernummer 202074499)

Publicatiedatum 05-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-199686.html

 

Nieuwe Kijk In 't Jatstraat 93a

 

Verleende woningvormingsvergunning:

Ombouwen van 3 onzelfstandige wooneenheden naar 2 zelfstandige wooneenheden (verzenddatum: 28 juli, dossiernummer: 202006600)

Publicatiedatum 05-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-199180.html

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 93a en 93b

Verleende omgevingsvergunning:

Wijzigen kamerverhuurpand (3) in zelfstandige woonruimtes (2) (verzenddatum 23-07-2020, dossiernummer 202073566)

Publicatiedatum 05-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-200045.html

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 123

Aanvraag omgevingsvergunning:

Plaatsen nieuw kozijn in dakkapel aan voorzijde woning (ontvangstdatum 30-07-2019, dossiernummer 201973347)

Publicatiedatum: 2019-08-14

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-201835.html

Kolendrift 19

Aanvraag omgevingsvergunning:

Le petit theatre verhuizen naar kolendrift 19 (ontvangstdatum 13-07-2020, dossiernummer 202074228)

Publicatiedatum 12-08-20220

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-204303.html

Aanvraag omgevingsvergunning, verlenging termijn:

Restaureren (kozijnen, goten, gevels, vloer) en ondersteunen vloer regulateurshuis (ontvangstdatum 10-07-2020, dossiernummer 202074174)

Publicatiedatum 29-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-193707.html

NB: zie voor Kolendrift 19 ook onder welstandstoetsing; welstandsbeoordeling voor waarschijnlijk een komende aanvraag

Kruissingel 1

Aanvraag omgevingsvergunning:

Plaatsen luifel (ontvangstdatum 28-07-2020, dossiernummer 202074596)

Publicatiedatum 12-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-204325.html

Kleine Kruisstraat 17

Sloopmelding:

Sloopwerkzaamheden aan pand (ontvangstdatum 04-06-2020, dossiernummer 202073184)

Publicatiedatum 17-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-152718.html

NB: betreft locatie “Fortuna”; eerder omgevingsvergunning verleend voor bouwplan

Langestraat 10

Definitief besluit omgevingsvergunning:

Brandveilig gebruiken IKC Borgman locatie Ebbingekwartier (verzenddatum 31-07-2020, dossiernummer 202072500)

Publicatiedatum 12-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-206100.html

 

Grote Leliestraat 2

 

Aanvraag omgevingsvergunning:

Veranderen gevel (dubbelglas en ventilatieroosters) (03-10-2017, 201772603)

Publicatiedatum: 2017-10-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-180480.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vervangen enkel glas door dubbelglas (20-07-2017, 201771952)

Publicatiedatum: 2017-08-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-133893.html

Grote Leliestraat 38

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vervangen enkel glas door dubbel glas (ontvangstdatum 13-07-2020, dossiernummer 202074223)

Publicatiedatum: 22-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-185259.html

Noorderbinnensingel 112-140B, Grote Kruisstraat 24-26B, Grote Leliestraat 64-64C en 131-139B,

Grote Rozenstraat 47-49B en 86-92B

Verleende omgevingsvergunning:

Versterken balkonplaten aan achterzijde (verzenddatum 04-08-2020, dossiernummer 202073436)

Publicatiedatum 12-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-205317.html

Noorderhaven 64

Aanvraag omgevingsvergunning:

Plaatsen voorzetramen (ontvangstdatum 22-10-2018, dossiernummer 201873905)

Publicatiedatum: 2018-11-07

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-236269.html

Grote Rozenstraat 15

Aanvraag omgevingsvergunning:

Onderhoud aan snijdersgebouw (ontvangstdatum 24-03-2020, dossiernummer 202071675)

Publicatiedatum 08-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-91076.html

Kleine Rozenstraat

Aanvraag omgevingsvergunning:

Vellen 10 bomen (noodkap) (05-10-2017, 201772628)

Publicatiedatum: 2017-10-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-180490.html

Turfsingel 16

Sloopmelding:

Verwijderen (slopen) luifel en kademuur (rm) (ontvangstdatum 11-03-2020, dossiernummer 202071353)

Publicatiedatum 25-03-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-79296.html

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING studentenhuisvesting Wouter van Doeverenplein / Vrydemalaan

Publicatiedatum 15-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-37882.html

Vrydemalaan (Hoek Wouter van Doeverenplein en Vrydemalaan, kadastraal bekend GNG, A, 13494)

Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling:

270 onzelfstandige studenteneenheden, hoek Wouter van Doeverenplein en Vrydemalaan (verzenddatum 23-06-2020, dossiernummer 202071905)

Publicatiedatum 01-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-164892.html

Aanvraag omgevingsvergunning:

Oprichten woongebouw met 270 onzelfstandige studenteneenheden en algemene ruimten, het vellen van 7 bomen, het verplanten van 2 bomen en het verwijderen van 460 m2 houtopstand (ontvangstdatum 06-04-2020, dossiernummer 202071905)

Publicatiedatum 22-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-101827.html

Vrydemalaan 2

Watervergunning voor het bouwen van een vlonder nabij Vrydemalaan 2.

Publicatiedatum 20-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-8064.html

Verleende omgevingsvergunning:

Plaatsen (en verankeren) 9 vlonders in oosterhamrikkanaal t.p.v. stadsstrand, nabij omniversum (verzenddatum 08-07-2020, dossiernummer 202073930)

Publicatiedatum 22-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-188274.html

Werfstraat 2

Sloopmelding:

Interne verbouwing met constructieve wijziging (ontvangstdatum 05-06-2020, dossiernummer 202073215)

Publicatiedatum 01-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-164879.html

Zoutstraat 20b

! Aanvraag omgevingsvergunning:

Verbouwen en maken dakopbouw t.b.v. dakterras (24-10-2016, 201672755)

Publicatiedatum: 2016-11-16

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-158979.html

Omgevingsvisie/Bestemmingsplannen

Besluit Algemene verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van sloop of gedeeltelijke sloop van karakteristieke gebouwen die zich bevinden binnen het grondgebied dat tot de gemeentelijke herindeling van 2018 behoorde tot de gemeente Groningen

Publicatiedatum 04-08-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-5169.html

NB: zolang nog geen gemeentelijke regeling voorziet in de bescherming van karakteristieke gebouwen gelden daarvoor de provinciale regels. Inmiddels is voor deze gebouwen een voorstel voor een gemeentelijk bestemmingsplan in de maak

!Voorbereidingsbesluit Openbaar Vaarwater 2019

Publicatiedatum: 2019-01-09

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-1162.html

!Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-167875.html

NB: Met toepassing van deze lijst kunnen B en W van een bestemmingsplan afwijken met voor een woonomgeving aanzienlijke gevolgen (bijvoorbeeld 50% bijbouwen en een bouwlaag extra) zonder dat de gemeenteraad daar nog aan te pas kan komen. Daarom is de zienswijzenprocedure voor deze afwijkingsbesluiten heel belangrijk: let dus op de “ontwerpbesluiten” in de lijst! Zie de geruststellende toezegging die de wethouder over de eerdere – vergelijkbare - lijst heeft gedaan in de vergadering van de Raadscommissie Ruimte en Wonen van 9 mei 2018 (Raadsinformatie,  onder A5, onder d. Zo nodig in zienswijzen daarnaar verwijzen.

Bestemmingsplan ’ Herziening Bestemmingsregels Wonen 2’

Publicatiedatum 13-05-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-26680.html

Bestemmingsplan ’Herziening bestemmingsregels wonen’

Publicatiedatum: 2017-05-17

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-28222.html

NB: onherroepelijk na uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State van 20 december 2017, nr. 201704340/1/R3

​Ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan 2019’

Publicatiedatum 12-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-8670.html

 

Leges:

Kengetallen toetsing bouwkosten

Publicatiedatum 10-03-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-63866.html

Beleidsregel intrekken omgevingsvergunningen activiteit bouwen

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-167691.html

NB: let op de afwegingsruimte die de gemeente zich geeft om (toch) van intrekking af te zien. Daarom is het de vraag of in controversiële gevallen zal worden doorgepakt.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Openbaar Vaarwater 2019’

Publicatiedatum 18-03-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-15800.html

Huisvestingsverordening

Beleidsregels huisvestingsvergunning onttrekking onzelfstandige woonruimte en woningvorming 2019

Publicatiedatum: 2019-07-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-164563.html

Huisvestingsverordening 2019

Publicatiedatum: 2019-07-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-162875.html

Vervangt de Huisvestingsverordening 2015 die per 1 juli 2019 is ingetrokken

Zie ook de hieronder vermelde Verordening logiesbelasting

NB: Voor de meeste woningen is op grond van de Huisvestingswet vergunning vereist voor verhuur aan toeristen (Airbnb). Gemeenten kunnen geen vrijstelling van die plicht geven. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie HIER

Voor zover bekend, kent de gemeente Groningen anders dan Amsterdam geen vrijstellingsregeling. Evenals Amsterdam kan zij wel de vergunningplicht voor Airbnb handhaven. Zie artikel in het Dagblad van het Noorden van 12 februari 2020 over het te voeren beleid : "Gemeente grijpt in: Groningers mogen huis niet meer volledig verhuren via Airbnb".

 

Verordeningen en Reglementen

Noodverordening COVID-19 Uitgaansgebieden Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-813.html

Aanwijzingsbesluit uitgaansgebieden Diepenring Noodverordening

COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 31 juli 2020

Publicatiedatum 29-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-813.html

Verordening fietsparkeren 2020

Publicatiedatum 13-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-177106.html

 

Aanwijzingsbesluit instelling maximale fietsparkeerduur stad Groningen

Publicatiedatum 13-07-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-177099.html

Aanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod binnenstad (apvg 2009)

Publicatiedatum 16-06-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-151717.html

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

(herinvoeren verplichting veiligheidsplan horecabedrijven)

Publicatiedatum: 2018-12-27

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-281039.html

Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

Wijziging i.v.m. invoering verhuurdersvergunning

Publicatiedatum: 2018-11-15

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-243666.html

Beleidsregel wet aanpak woonoverlast

Publicatiedatum: 2017-10-12

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-177629.html

Beleidsregels horecaterrassen

Publicatiedatum: 2018-06-25

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-133545.html

Reclamebeleid 2016

Publicatiedatum: 2018-08-02

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-167305.html

Verordening logiesbelasting

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166066.html

Wet Geluidhinder

Bekendmaking geluidontheffing

Locatie: Bouwplan Boterdiep 54, 56a en 56b

Publicatiedatum 18-09-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-227446.html

Besluit Wet geluidhinder Nieuwe Ebbingestraat

Publicatiedatum 06-11-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-266854.html

Ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Nieuwe Ebbingestraat

Publicatiedatum: 2019-07-24

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-183820.html

Ontwerp-saneringsprogramma wegverkeerslawaai Turfsingel-Schuitendiep

Publicatiedatum: 2019-08-21

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-204505.html

Vaststelling ‘Actieplan wegverkeerslawaai 2018-2023 gemeente Groningen’

Berichttype: verordeningen en reglementen

Publicatiedatum: 2018-06-13

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-122169.html

Evenementenvergunningen

Heeft u geluidsoverlast of hinder tijdens een evenement? Bel - alleen tijdens het evenement - de evenementenklachtentelefoon: 050-367 11 33

Jaarplanning Grote Evenementen Gemeente Groningen

Publicatiedatum 20-01-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-13893.html

Life is a Beach

Datum: 05-07-2020

Tijd: 12:00 – 22:00 uur

Locatie: Stadsstrand bij DOT

Verleende evenementenvergunning:

Publicatiedatum 08-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-92526.html

NB: voorlopig gepland in juli en in afwachting van dan geldende regels voor de bestrijding van het Coronavirus

Standplaatsvergunning

Watervergunning

 

 

Verkeersbesluiten

Besluit tijdelijke bushaltes

UMCG noord Groningen - Petrus Campersingel en Vrydemalaan

Publicatiedatum 06-04-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20439.html

Instellen aslastbeperking Ebbingekwartier (gedeeltelijk)

Locatie: Wallegang

Publicatiedatum: 2019-08-22

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-47239.html

Besluit verkeersmaatregelen OV-knoop UMCG noord

Locatie: o.a. Vrydemalaan, Bloemsingel, Bloemstraat

Publicatiedatum: 2019-07-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40798.html

!Besluit verkeersmaatregel - Diepenring

Op de noordelijke rijbaan van de Noorderhaven zijn de fietsstroken voorzien van een rode kleur en aan de waterzijde is een permanente parkeerstrook aanwezig. Aan de gevelzijde is een verkeersmaatregel uitgevoerd om parkeren van voertuigen en de positie van de voetganger op het trottoir te reguleren.

Publicatiedatum: 2019-07-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40769.html

Beleidsregels

Openbare laadinfrastructuur

Publicatiedatum 17-09-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-227110.html

 

Parkeerverordening

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

(o.a. bewoners- en bedrijvenvergunning; op het eerste gezicht geen wijzigingen t.o.v. de vorige nadere regels die relevant zijn voor Boterdiep 7 t/m 25 oneven en 54 t/m 56 even)

Publicatiedatum 20-02-2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-45864.html

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Wijziging die o.m. betreft de uitsluiting van bewonersvergunning en bedrijvenvergunning aan Boterdiep 9 t/m 25 (oneven), 54 t/m 56 (even). Tevens link naar de aangepaste volledige tekst van de nadere regels.

Publicatiedatum 17-10-2019

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-252809.html

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-08

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-168255.html

Parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166031.html

Verordening parkeerbelastingen 2019

Publicatiedatum: 2019-07-05

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-166521.html

Verordening openbaar vaarwater

​​Locatie: Groningen

Publicatiedatum: 2018-01-10

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-1638.html

 

Verordening openbaar vaarwater 2006

Verordening tot wijziging:

​Publicatiedatum: 2017-08-07

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-137270.html

NB: betreft regime voor Noorderhaven

Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen

Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen 2018

(regulering warmteonttrekking aan de bodem)

Publicatiedatum: 2019-01-03

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-1989.html

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren

  • Facebook