• Algemeen

Wat betekent de uitkomst van de Parijse klimaattop voor het noorden?


Debat in Het Heerenhuis, Groningen

De uitkomsten van de klimaattop moeten gaan leiden tot drastische wijzigingen in onze energieconsumptie, -productie en de grondstofverspillende economie. Hoe kunnen we die hier in het noorden concreet maken? Hierover is een debat georganiseerd met Titia van Leeuwen, Landelijke milieuwerkgroep Groenlinks, Willem Wiskerke, Greenpeace, Marten Imelman, Urgenda, Nienke Homan, Gedeputeerde energietransitie en Ike Teulings, Milieudefensie. Discussieleider Henk Moll, hoogleraar duurzame productie en consumptie. Het debat is bedoeld voor alle geïnteresseerde burgers, maatschappelijke organisaties, politici, MBK-Noord, Vakverenigingen, VNO-NCW, milieuorganisaties en lokale energie-producenten in het noorden. Immers met elkaar willen we tot oplossingen komen.

Datum:

Zaterdag 18 juni 2016

Tijd:

14:00-16:30 (Inloop vanaf 13:30)

Lokatie:

Het Heerenhuis, Spilsluizen 9, Groningen

Vooraf aan het debat zal er een demonstratie-optocht gehouden worden genaamd 'Groningen Fossielvrij! Kolencentrale Dicht!'. Dit is van 11:30-13:00. Verzamelen bij het Provinciehuis, Martinikerkhof, Groningen.


2 keer bekeken