top of page
  • Lotte-Marijn Millar

Thema-avond straatvertegenwoordigers en Herplantplan Noorderplantsoen


We kunnen wel stellen dat de eerste thema avond, over Straatvertegenwoordigers en het herplantplan Noorderplantsoen, een succes was.

Zo'n dertig buurtbewoners kwamen bijeen in de Borgmanschool aan de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat. Een mooie avond met een prettige sfeer. Allen met inzet om hun buurt te verbeteren. Daar werden we heel blij van! We weten nu nog beter wat en wie de bewonersorganisatie vertegenwoordigt. En we hebben concrete aanwijzingen gekregen van de bewoners waarmee we de belangen van jullie allen nog beter kunnen behartigen. We hebben in groepjes gesproken over een aantal zaken die spelen in de buurt zoals overlast, huisjesmelkers, herplantplan en de rol van de Straatvertegenwoordiger. (Zo hebben onlangs twee straatvertegenwoordigers aangegeven, op de Facebookpagina van de bewonersorganisatie, kennis te willen maken met hun buren in de straat bij de Minnaar 3 juli jongstleden) Er zijn mooie, serieuze en waardevolle dingen gezegd. Als bewonersorganisatie gaan we kijken hoe we deze uitkomsten kunnen uitwerken. Zo zijn we al met een aantal punten begonnen! De studentenoverlast is bijvoorbeeld opgenomen met WIJS (wijsgroningen.nl). De parkcommissie heeft ook veel input gekregen en nemen dit mee naar hun overleggen met de gemeente. Dit alles vraagt wel om verdieping en voortzetting. De straatvertegenwoordigers zullen twee à drie keer per jaar bijeen komen. Mocht je denken, ook iets voor mij, sluit je dan vooral aan bij een van de avonden in de toekomst. We zijn allen die kwamen dankbaar. We hebben een geweldige stap gezet in de richting van het samen waarborgen van onze leefomgeving.


31 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Dag buurtgenoten, Zoals al was aangekondigd in de Kop d'r Veur van deze maand, zal de ALV van dit jaar plaats vinden op 1 juni 2023 om 19:30 in de Pijp aan het Boterdiep 69-1. Inloop is vanaf 19:00. U

bottom of page