top of page
  • Teun Dijkhuis

Verbouwing voormalig Doveninstituut


Er zijn gelukkig projectontwikkelaars die wel weten hoe ze met buurtbewoners om moeten gaan. Zij geven informatie over hun bouwplannen voordat zij een bouwaanvraag indienen en stellen zich open voor vragen en wensen. Zo heeft ontwikkelaar Vegter het bestuur ingelicht over zijn plan om het voormalige Doveninstituut aan het Guyotplein, inclusief de oude ambachtsschool aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, om te bouwen tot gebouwen met vierendertig appartementen. De verbouwing kan worden vergeleken met de eerdere transformatie van de voormalige RHBS in een appartementencomplex. Ook hier worden monumentale kenmerken zoveel mogelijk gespaard. De belangrijkste ingreep is een gedeeltelijke sloop waardoor de twee gebouwen worden losgekoppeld. De oorspronkelijke staat wordt daarmee hersteld. Aan de zuidzijde van de schoollokalen komen weer ramen. De bestaande verdiepingshoogten maken het aanbrengen van tussenverdiepingen mogelijk. Er komen zinken dakkapellen, vijf in het dak van het pand aan het Guyotplein en vier aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. De bestaande dakkapel in de voorgevel aan het Guyotplein krijgt een geprononceerder uiterlijk om het belang van de voorgevel te benadrukken. Met deze aanpassingen is een transformatie mogelijk naar een complex van vierendertig appartementen verdeeld over twee gebouwen. Op beide panden komen zonnepanelen. Die zullen vanaf de straat niet zichtbaar zijn. De appartementen krijgen een gemiddelde grootte van 50 m2 en hebben een of twee slaapkamers. Al naar gelang de grootte varieert de doelgroep: van studenten en expats tot (jonge) werkende mensen. Het bestuur staat over het geheel genomen positief tegenover het plan. Een mooi stukje Groningen wordt, door er een eigentijdse bestemming aan te geven, behoed voor anders onvermijdelijke sloop. De aanpassingen worden overwegend respectvol gerealiseerd. Je kunt je afvragen of de strakke vormgeving van de dakkapellen zich wel verdraagt met de compositie van de voorgevel aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Dat lijkt mij een klusje bij de welstandsbeoordeling. De gemengde samenstelling van de toekomstige bewoners en de rechtsvorm van een appartementencomplex (met huishoudelijk reglement!) maken overlast onwaarschijnlijk.

Omdat er een flink aantal mensen zal komen wonen, heeft het bestuur gevraagd of er een toereikende stallingsmogelijkheid zal zijn voor fietsen in het complex. Daarvoor zal worden gezorgd, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor bezoekers. Het huishoudelijk reglement zal tot het gebruikmaken van die stallingsmogelijkheden verplichten.

Wie meer wil weten, kan kijken op de site van 'wonen in de ambachtsschool' en/of 'Wal architecten'. Via deze websites kunnen ook vragen worden gesteld.


245 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

In veel straten nemen geparkeerde auto’s veel ruimte in. Met een leefstraat kan dat (even) anders. Een leefstraat is een tijdelijke autovrije straat tijdens de zomervakantie. De straat wordt dan afges

Door onze columnist Teun Dijkhuis. Bouwen in de buurt is iets waar je vooral in een stad rekening mee moet houden. Vaak gaat het om begrijpelijke en/of onschuldige veranderingen, zoals het vernieuwen

bottom of page