top of page
  • Algemeen

Enquête in wijken over leefbaarheid


Mening van Stadjers erg belangrijk!

De gemeente Groningen wil graag samen met de inwoners de stad leefbaar en veilig maken en houden. De mening van de Stadjers is daarin van groot belang. Daarom houdt de gemeente Groningen dit najaar voor de elfde keer een groot onderzoek.

Ongeveer veertienduizend willekeurig gekozen inwoners van de stad hebben een brief gekregen om mee te doen aan dit onderzoek. Via een online vragenformulier vraagt de gemeente hun mening over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk en buurt en over hun eigen leefsituatie. Er is bewust gekozen voor het hoge aantal van veertienduizend respondenten, om de leefbaarheid in iedere wijk van de stad goed in beeld te brengen.

Telefonisch interview

Stadjers die de enquête nog niet hebben ingevuld kunnen vanaf maandag 12 september gebeld worden om de vragen telefonisch te beantwoorden. Dit telefonische interview duurt ongeveer 15 minuten. Dat lijkt misschien lang, maar eerdere deelnemers aan het onderzoek gaven aan het een plezierig gesprek te vinden. De enquête online invullen kan ook nog steeds.

Anoniem

Mensen die meedoen aan de enquête blijven anoniem. In rapportages komen nooit namen voor of informatie die is terug te leiden tot personen. Er wordt alleen informatie gegeven over groepen, bijvoorbeeld de inwoners van Lewenborg. Dat staat in de gedragscode voor onderzoeksbureaus. De enquête wordt uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen.

Resultaten

De resultaten worden in het voorjaar van 2017 gepubliceerd, onder andere op de website www.os-groningen.nl.


90 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

In veel straten nemen geparkeerde auto’s veel ruimte in. Met een leefstraat kan dat (even) anders. Een leefstraat is een tijdelijke autovrije straat tijdens de zomervakantie. De straat wordt dan afges

Door onze columnist Teun Dijkhuis. Bouwen in de buurt is iets waar je vooral in een stad rekening mee moet houden. Vaak gaat het om begrijpelijke en/of onschuldige veranderingen, zoals het vernieuwen

bottom of page