top of page
  • Algemeen

Berichten uit het overleg met de gemeente


Dinsdag 13 september hadden de gemeente en het bestuur weer het halfjaarlijkse overleg over buurtaangelegenheden.

Hier kwam het volgende aan de orde:

Beeldkwaliteit Boterdiep

Er zijn veel aanvragen voor bouwen aan het Boterdiep. Met andere buurtgenoten vindt het bestuur de recente nieuwbouw aan de westzijde van verontrustend lage architectonische kwaliteit. (dozen met gaten) Daarom is de gemeente gevraagd naar een visie –beeldkwaliteitsplan– voor deze in ontwikkeling zijnde straat. Het antwoord was dat er geen beeldkwaliteitsplan is en dat de bouwplannen afzonderlijk worden getoetst aan de algemene en gebiedsgerichte criteria uit de welstandsnota. Er is geen coördinerende stedenbouwkundige toets. Wij hebben erop aangedrongen dat die er wel moet komen, omdat er op deze manier geen architectonisch interessant gebied wordt ontwikkeld maar het Boterdiep in die zin dreigt te verrommelen. Ons is toegezegd dat onze zorgen bij de beoordeling van volgende bouwplannen zullen worden meegenomen.

Evaluatie Lepeltje Lepeltje Festival

We zullen het Lepeltje Lepeltje festival van afgelopen juli gaan evalueren. Deze evaluatie zal dit najaar plaatsvinden. Over de uitkomst zullen we u uiteraard informeren.

Schouw verkeersknelpunten

Als laatste is met de gemeente overeengekomen om samen met hun verkeersdeskundige een “schouw” door de wijk te gaan doen. Samen met jullie, buurtbewoners, kunnen dan de verkeersknelpunten bekeken en hopelijk verbeterd worden.

Stuur uw verkeersknelpunten op naar: hortusebbinge@gmail.com

Wij zorgen dat uw verkeersknelpunt onder de aandacht van de gemeente komt.


31 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page