top of page
  • Lotte-Marijn Millar

Evaluatie Lepeltje, Lepeltje


Na het festival Lepeltje Lepeltje bij de Nieuwe Kerk heeft de bewonersorganisatie een evaluatie gehouden. Bewoners rond de Nieuwe Kerk hebben daarvoor een enquête ingevuld. Samen met de gemeente en de enquêteurs hebben we het festival geëvalueerd. We willen graag terugkoppelen wat uit deze evaluatie is gekomen. Over de geluidsoverlast zijn wat klachten ontvangen. Maar het grootste probleem blijkt de grasmat te zijn. Deze heeft ontzettend te lijden gehad van het festival. De zorgen die de bewonersorganisatie hierover had zijn helaas uitgekomen. Stadsbeheer heeft nog steeds werk om de grasmat te herstellen. Daarom hebben we samen met de gemeente besloten om dit soort festivals niet meer bij de Nieuwe Kerk te organiseren. Bij kleinere evenementen overlegt de gemeente eerst met ons. De gang van zaken rond de evaluatie, de samenwerking met de gemeente en actieve buurtbewoners stemt ons tevreden. Al met al een prettige samenwerking die tot wasdom komt.


18 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Dag buurtgenoten, Zoals al was aangekondigd in de Kop d'r Veur van deze maand, zal de ALV van dit jaar plaats vinden op 1 juni 2023 om 19:30 in de Pijp aan het Boterdiep 69-1. Inloop is vanaf 19:00. U

bottom of page