top of page
  • Tijmen van Rooyen

Verruiming opening terrassen Noorderzon


De Gemeente Groningen is van voornemens de openingstijden van de terrassen, tijdens het Noorderzon Festival te verruimen naar 2.00 uur. Als argument voeren zij aan dat dit helpt vanwege “uitstroom problemen”.

Wij als bestuur hebben hierop gereageerd met enkele kritische vragen, waarop tot op moment van schrijven nog geen antwoord is ontvangen. Hernieuwd overleg wordt gepland in de agenda. Zodra er mee over bekend raakt vermelden wij dit hier en op Facebook. Daar kunt u ons volgen door ons te "liken".


23 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

In veel straten nemen geparkeerde auto’s veel ruimte in. Met een leefstraat kan dat (even) anders. Een leefstraat is een tijdelijke autovrije straat tijdens de zomervakantie. De straat wordt dan afges

Door onze columnist Teun Dijkhuis. Bouwen in de buurt is iets waar je vooral in een stad rekening mee moet houden. Vaak gaat het om begrijpelijke en/of onschuldige veranderingen, zoals het vernieuwen

bottom of page