top of page
  • Tijmen van Rooyen

Verruiming opening terrassen Noorderzon


De Gemeente Groningen is van voornemens de openingstijden van de terrassen, tijdens het Noorderzon Festival te verruimen naar 2.00 uur. Als argument voeren zij aan dat dit helpt vanwege “uitstroom problemen”.

Wij als bestuur hebben hierop gereageerd met enkele kritische vragen, waarop tot op moment van schrijven nog geen antwoord is ontvangen. Hernieuwd overleg wordt gepland in de agenda. Zodra er mee over bekend raakt vermelden wij dit hier en op Facebook. Daar kunt u ons volgen door ons te "liken".


23 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Dag buurtgenoten, Zoals al was aangekondigd in de Kop d'r Veur van deze maand, zal de ALV van dit jaar plaats vinden op 1 juni 2023 om 19:30 in de Pijp aan het Boterdiep 69-1. Inloop is vanaf 19:00. U

bottom of page