top of page
  • Algemeen

24 januari inloopavond baggerwerkzaamheden


In opdracht van de gemeente Groningen start Ippel Dredging begin februari 2019 met baggerwerkzaamheden van de vijvers in het Noorderplantsoen. In deze brief leest u meer over het baggeren van de vijvers in het Noorderplantsoen en over de informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden. Waarom baggeren? Vijvers en andere wateren in de stad worden eens in de ongeveer vijftien jaar gebaggerd. In 2002 gebeurde dat in het Noorderplantsoen voor het laatst. Bladeren en takjes die in de vijvers terechtkomen vormen slib. Dit onttrekt zuurstof aan het water. Door het slib weg te halen verbetert de waterkwaliteit in de vijvers en dat is goed voor de waterdieren en -planten. Ook zijn vijvers belangrijk bij het afvoeren van regenwater, daarom moeten de vijvers en watergangen in de stad steeds diep genoeg zijn. Planning van het werk

Vanaf half februari werkt Ippel Dredging in het Noorderplantsoen met twee baggersets; een schuifboot en een kraan. De planning van het werk is afhankelijk van het weer, maar naar verwachting is het werk eind april afgerond. Kraan en schuifboot Het slib wordt uit de vijvers gehaald met een schuifboot en een kraan. De kraan laadt de baggerspecie in vrachtwagens. Die vervoeren de baggerspecie naar een stortlocatie. Dat betekent dat vanaf half februari tot eind april op werkdagen vrachtwagens door het plantsoen en door de buurt rijden. Op drukke momenten en plekken zet de aannemer verkeersregelaars in om deze transporten veilig te laten verlopen.

Inloopbijeenkomst Op donderdag 24 januari is er in Het Kasteel, Melkweg 1, een informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden. U kunt van 17.00 uur tot 20:00 uur binnenlopen op een moment dat u het beste past. Medewerkers van de gemeente Groningen en Ippel Dredging vertellen u over de werkzaamheden en beantwoorden uw vragen.

Meer informatie Kunt u op die dag niet, maar hebt u toch vragen? U kunt dan contact met mij opnemen via tel. 06-57002334. Een mail sturen kan ook, naar projecten@baggereningroningen.nl. Wij zetten ons in om overlast tijdens de werkzaamheden te beperken. Maar het baggerwerk zal toch enige hinder met zich mee kunnen brengen.

Klachten doorgeven Wilt u tijdens de werkzaamheden klachten of opmerkingen aan ons doorgeven, dan kan dit via klachten@baggereningroningen.nl.Tijdens de werkzaamheden kunt u ook een van de medewerkers van Ippel Dredging aanspreken in het Noorderplantsoen. Voor actuele informatie over de werkzaamheden kijkt u tijdens de werkzaamheden op www.baggereningroningen.nl

Heel graag tot ziens op 24 januari vanaf 17.00 uur,

Met vriendelijke groet, Ippel Dredging BV Carl van Driel, projectleider


7 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

In veel straten nemen geparkeerde auto’s veel ruimte in. Met een leefstraat kan dat (even) anders. Een leefstraat is een tijdelijke autovrije straat tijdens de zomervakantie. De straat wordt dan afges

Door onze columnist Teun Dijkhuis. Bouwen in de buurt is iets waar je vooral in een stad rekening mee moet houden. Vaak gaat het om begrijpelijke en/of onschuldige veranderingen, zoals het vernieuwen

bottom of page