top of page
  • Algemeen

Verhoging parkeertarief op straat moet gebruik parkeergarages stimuleren


In lijn met het coalitieakkoord en het eerder vastgestelde parkeerbeleid, wil het college van B&W van de gemeente Groningen de tarieven voor parkeren op straat verhogen. Bezoekers van de binnenstad, Binnenstad-Oost en de Hortusbuurt gaan vanaf 1 oktober aanstaande 4 euro per uur betalen. In de overige wijken waar betaald parkeren geldt, wordt het tarief 2,40 euro. Vanaf 01/01/20 gaat ook het tarief in de Badstratenbuurt en het parkeergebied rondom de Westerhaven naar 4 euro. Eén van de doelen hiervan is om het gebruik van parkeergarages te stimuleren ten opzichte van parkeren op straat.

Prettiger leefklimaat

Wethouder Philip Broeksma: ‘Naast dat deze verhoging bijdraagt aan het sluitend maken van de begroting, past dit in onze ambitie om het gebruik van de auto terug te dringen en de openbare ruimte terug te winnen. Door de verhoging in het tarief voor parkeren op straat wordt het aantrekkelijker om je auto in de parkeergarage of bij een P&R-terrein te stallen. Dit moet bijdragen aan een prettiger leefklimaat in de wijken en dorpen.’ Zo is de verwachting dat de parkeerdruk in bijvoorbeeld de Hortus- en Badstratenbuurt afneemt. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de bewoners. In Haren blijft het parkeerbeleid vooralsnog hetzelfde. Hierover wordt later dit jaar verder gesproken.

Parkeren voor bewoners

Het college wil bewoners zoveel mogelijk ontzien in de verhoging van de kosten van hun vergunning. Toch is een stijging van de kosten voor de bewonersvergunning onvermijdelijk. Bewoners van de Binnenstad-diepenring gaan 15 euro (exclusief indexatie) per jaar meer betalen. En in de andere parkeergebieden 5 euro (exclusief indexatie) per jaar. Deze verhoging wordt vanaf 2020 de komende vier jaren doorgevoerd.

Harmonisatie

Door het voorstel dat het college naar de raad stuurt, ligt er na het besluit van de gemeenteraad een nieuwe parkeer- en parkeerbelastingverordering inclusief zogenaamde nadere regels voor de nieuwe gemeente Groningen. Zo geldt in de hele gemeente een boetebedrag van 62,70 euro. In dit nieuwe beleid worden een aantal zaken geregeld. Zo worden de Zeeheldenbuurt en Schildersbuurt opgeknipt in twee gebieden, zodat daar verschillende tarieven en tijden mogelijk worden gemaakt. Voor de bewoners van die parkeergebieden verandert er niets. Behalve dat in een aantal gevallen het aantal bezoekersuren wordt uitgebreid.


11 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page