top of page
  • Algemeen

Recente uitspraak aangaande Airbnb

Voor de meeste woningen is op grond van de Huisvestingswet een vergunning vereist voor verhuur aan toeristen (Airbnb). Gemeenten kunnen geen vrijstelling van die plicht geven. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie HIER. Voor zover bekend, kent de gemeente Groningen anders dan Amsterdam geen vrijstellingsregeling. Evenals Amsterdam kan zij wel de vergunningplicht voor Airbnb handhaven.

24 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

In veel straten nemen geparkeerde auto’s veel ruimte in. Met een leefstraat kan dat (even) anders. Een leefstraat is een tijdelijke autovrije straat tijdens de zomervakantie. De straat wordt dan afges

Door onze columnist Teun Dijkhuis. Bouwen in de buurt is iets waar je vooral in een stad rekening mee moet houden. Vaak gaat het om begrijpelijke en/of onschuldige veranderingen, zoals het vernieuwen

bottom of page