top of page
  • Algemeen

Recente uitspraak aangaande Airbnb

Voor de meeste woningen is op grond van de Huisvestingswet een vergunning vereist voor verhuur aan toeristen (Airbnb). Gemeenten kunnen geen vrijstelling van die plicht geven. Dat volgt uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zie HIER. Voor zover bekend, kent de gemeente Groningen anders dan Amsterdam geen vrijstellingsregeling. Evenals Amsterdam kan zij wel de vergunningplicht voor Airbnb handhaven.

24 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Dag buurtgenoten, Zoals al was aangekondigd in de Kop d'r Veur van deze maand, zal de ALV van dit jaar plaats vinden op 1 juni 2023 om 19:30 in de Pijp aan het Boterdiep 69-1. Inloop is vanaf 19:00. U

bottom of page