top of page
  • Algemeen

‘ Verduurzaam je Woning’

samen met de buren aan de slag om je woning te verduurzamen

een initiatief van Bewonersorganisatie Hortus/Ebbinge en Duurzaam Groningen


Woont u in een oude(re) woning in de Hortus/Ebbingebuurt? Bent u ook benieuwd hoe u uw woning beter kunt isoleren? Of welke kosten u met duurzaamheidsmaatregelen kunt besparen? En wat daar allemaal bij komt kijken? Of welke subsidies er zijn voor deze investering? En heeft u eigenlijk geen idee waar te beginnen? Doe mee aan het project ‘Verduurzaam je Woning’ .


Voor wie?

Dit project is bedoeld voor eigenaar-bewoners van de Hortus/Ebbingebuurt. Ook eigenaren van woningen die een beschermde status (b.v. een monument of een karakteristiek pand) hebben komen in aanmerking. Als eigenaar van de woning kunt u zelf beslissen over ingrepen in en aan de woning. Bent u huurder dan verwijzen we u graag door.


Wat willen we bereiken?

Als uitkomst van het hele project heeft u een uitgebreid rapport over de mate waarin uw woning al duurzaam is en welke maatregelen mogelijk zijn om verder te verduurzamen, energielasten te verlagen en uw wooncomfort te verhogen. U heeft in dit project kennis gemaakt met buurtgenoten die in dezelfde situatie verkeren en u heeft een beeld waar het zinvol kan zijn om bij het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen samen op te trekken. U heeft meer informatie waar en hoe u eventueel subsidie kunt verkrijgen voor de benodigde investeringen. U heeft tenslotte een goed beeld van de terugverdientijd van uw investeringen.


Wat gaan we doen?

Door met een groepje buurtgenoten samen op te trekken hopen we dat u meer mogelijkheden in huis zult zien, nieuwe contacten op gaat doen en onderzoekt waar samenwerking loont.
25 januari

Informatieavond ‘Verduurzaam je woning’ met algemene informatie over het verduurzamen van historische woningen en over de inrichting van het traject. U meldt u vervolgens aan voor het project. Let op het aantal plaatsen is beperkt. Weest er dus op tijd bij.

13 februari

Startbijeenkomst ‘Verduurzaam je woning’. Alle deelnemers komen bij elkaar om de eventuele vragen te beantwoorden en met elkaar afspraken te maken (check gegevens, planning inspecties, specifieke wensen en omstandigheden, communicatie lopende het project).

maart/april

Uitvoeren inspecties aan de woningen. N.B. u krijgt individueel een schriftelijke en mondelinge rapportage over hoe uw woning er voor staat.

mei

Terugkom-bijeenkomst waarin de resultaten van de inspecties op gemiddeld niveau worden besproken. U krijgt meer informatie over hoe u verder kunt verduurzamen en waarin gezamenlijk op trekken met andere deelnemers voordeel biedt.

Vanaf juni

U kunt alleen of samen met buurtgenoten aan de slag om de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen te plannen en uit te voeren of te laten uitvoeren. Ook in deze fase kunt u rekenen op begeleiding, ondersteuning en advies.Wie organiseert dit project?

Dit project is een initiatief van Bewonersorganisatie Hortus/Ebbinge en Duurzaam Groningen. Duurzaam Groningen verzorgt de inspecties en levert kennis en advies over het verduurzamen van je woning. Hortus/Ebbinge organiseert het project mee, wil daarmee duurzaamheid in het algemeen vergroten en ziet het project als een kans voor meer verbinding in de wijk.


Wat kost dat?

Dit project is bedoeld voor bewoners van het Hortus/Ebbingekwartier. Aan dit project zijn geen kosten verbonden.


Waar?

De bijeenkomsten op 25 januari, 13 februari en de terugkombijeenkomst in mei vinden plaats in het Kijk in’t Jathuis, NieuweKijk in’t Jatstraat 49. De bijeenkomst start om 19.30 uur


Hoe aanmelden?

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar hortusebbinge@gmail.com. Dat kan ook nu al. Meer informatie? Stuur een mail naar hortusebbinge@gmail.co


79 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

ALV HortusEbbinge 30 mei 2024

Op 30 mei a.s. van 19.30 uur tot 20.45 in het Kijk in't Jathuis, Nieuwe Kijk in't Jatstraat 49 Het lidmaatschap van de vereniging is gratis. Voor de vergadering kun je je inschriven als lid, dan heb

Kommentare


bottom of page