top of page

Algemene LedenVergadering bewonersorganisatie HortusEbbinge 31mei 2022


Locatie: Het Kijk in ‘t Jathuis

Ontvangst vanaf 19:15
De Algemene ledenvergadering zal plaatsvinden van 19:30 tot uiterlijk 21:30

Voorlopige agenda:

 

 1. Opening en welkom

 2. Vaststellen agenda

 3. Notulen ALV van 20-05-21

 4. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken

 5. Vervulling van vacature(s) + kandidaten voorzitter

 6. Jaarverslag 2021 en Verantwoording 2021

 7. Activiteiten/begroting 2022

 8. Controle kascommissie 2021 en benoeming kascommissie voor 2022

 9. Mededelingen en rapportages vanuit commissies en overleggen

 10. Mededelingen gemeente

 11. Rondvraag

 12. Sluiting

logo website 2.png

Zie onze pagina officiële stukken voor overige stukken.

bottom of page