Wie zijn wij?

HortusEnergiek is een initiatief (2018) van drie bewoners van de Hortusbuurt. Al snel sloten twee  bewoners uit het Ebbingekwartier zich bij het initiatief aan. We zijn nu een collectief van 5 mensen.

De buurtvereniging HortusEbbinge ondersteunt ons initiatief.

Wat willen wij?

HortusEnergiek wil bewoners van HortusEbbinge bijeenbrengen rond het thema: verduurzaming van energiegebruik. Elkaar helpen bij de energietransitie is de gedachte. Ervaringen delen, ideeën opdoen (b.v. over isoleren van de woning) en waar mogelijk collectieve aanschaf van apparaten  (b.v. zonnepanelen) is het doel.

 

Wat hebben wij gedaan?

  • We hebben bij Grunneger power een workshop ‘werken met warmtecamera’ gevolgd en helpen nu, op verzoek, buurtbewoners bij het opsporen waar in hun woning de warmte weglekt. Dit kan alleen als het buiten koud genoeg is, d.w.z. 5° of minder. Een warmtecamera wordt ter beschikking gesteld door de Bewonersorganisatie.

  • We lenen energiemeters uit die kunnen meten welke apparaten de‘energieslurpers’ in huis zijn. Ze zijn nog beschikbaar.

  • Een eerste groep van 17 bewoners uit het Ebbingekwartier heeft collectief zonnepanelen aangeschaft.

  • In het najaar 2019 hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd over woningisolatie en zonnepanelen. De avond werd door ruim 60 mensen bezocht en heeft geleid tot een tweede inschrijvingsronde voor aanschaf zonnepanelen. Hiervan maakten ook bewoners uit de Hortusbuurt gebruik. Deze inschrijvingsronde is inmiddels afgesloten. Bij voldoende belangstelling organiseren we een derde inschrijvingsronde in 2020.

  • We organiseerden in 2019 elke tweede woensdag van de maand een Energiecafé in café De Molleboon. Hier kan iedereen die iets wil weten of vertellen over isoleren en/of energiebesparing terecht. Soms staat één thema centraal. Zo hebben we een keer aandacht besteed aan monumenten, aan isoleren van je woning, aan ledverlichting, e.d. In 2020 is de Molleboon niet meer beschikbaar, een nieuwe vaste locatie hebben we nog niet. Op 8 januari kunnen we terecht in de consistoriekamer van de Nieuwe Kerk. Kijk voor actuele informatie op deze website of informeer bij hortusenergiek@gmail.com

  • Over genoemde onderwerpen hebben we inmiddels ook het nodige informatiemateriaal verzameld en sturen we op verzoek toe.

  • We geven regelmatig een Nieuwsbrief uit met nieuwtjes, tips en komende activiteiten. De nieuwsbrief wordt naar ruim 90 mensen verzonden.

 

Alleen voor huiseigenaren?

HortusEnergiek is er zowel voor huurders als eigenaren. Wij gaan er van uit dat iedereen graag kosten bespaart. Veel isolatiemaatregelen zullen huurders zelf moeten uitvoeren. En waar de huisbaas in actie moet komen, kunnen we misschien ondersteuning geven.

 

Interesse?

Mail naar hortusenergiek@gmail.com voor informatie of Nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 7
Nieuwsbrief 6
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Show More

Handige tips en Weetjes

Workshop gloei-spaar-led
Workshop gloei-spaar-led
LED besparingscalculator
Uitleg Energierekening
Show More

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren

  • Facebook