top of page
  • Algemeen

Word lid van het Burgerschouwpanel

Jaarlijks wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in onze gemeente beoordeeld. Dit gebeurt door middel van de burgerschouw. Het Burgerschouwpanel speelt hierin een belangrijk rol. In juni en september worden de leden van het Burgerschouwpanel uitgenodigd de openbare ruimte in hun omgeving te beoordelen via een online vragenlijst. Daarbij komen de verschillende elementen van de openbare ruimte in de gemeente aan de orde. Denk hierbij aan verhardingen, wegmarkeringen, bermen en bomen, speeltoestellen en (soms) de aanwezigheid van afval. Wil je ook je mening geven? Word dan lid van het Burgerschouwpanel. Meld je aan via groningengehoord.nl of stuur ons een e-mail. Naast de schouw van het Burgerschouwpanel voert een onafhankelijk extern bedrijf ook een schouw uit.


8 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Dag buurtgenoten, Zoals al was aangekondigd in de Kop d'r Veur van deze maand, zal de ALV van dit jaar plaats vinden op 1 juni 2023 om 19:30 in de Pijp aan het Boterdiep 69-1. Inloop is vanaf 19:00. U

bottom of page