top of page

Ebbingekwartier, tarief parkeergarage, verkeerssituatie in de wijk

In dit dossier spelen twee zaken naast elkaar en door elkaar.

In de eerste plaats de hoogte van het tarief voor de bewoners van het parkeren in parkeergarage Boterdiep. 

In de tweede plaats de verkeerstechnische inrichting en regeling van het Ebbingekwartier als autoluwe wijk. B&W moeren hier nog een definitief verkeersbesluit over nemen. 

Beide beïnvloeden de leefbaarheid van de wijk. Het gaat om matiging van het tarief van de parkeergarage, meer mogelijkheden om als dat moet voor de deur te laden/lossen, (ver)hinderen van snel fiets, brommer en snorfietsverkeer door de wijk.

 

4 april          

 

17 april    

 

17 april    meningsvormende discussie gemeenteraad parkeermaatregelen

               livestream van de vergadering; hier vindt je ook de raadsstukken

 

1 mei        

 

15 juni       

 

19 juni      Gemeenteraad; verdere meningsvormende discussie Parkeermaatregelen    

                livestream van de vergadering; hier vindt je ook de raadsstukken

bottom of page